Disclaimer

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het bevestigen van een afspraak gaat de klant akkoord met de hieronder beschreven algemene voorwaarden:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het bevestigen van een afspraak gaat de klant akkoord met de hieronder beschreven algemene voorwaarden:

FOTOGRAFIE OPDRACHTEN:

Betalingen: Het gefactureerde bedrag dient binnen 8 dagen na iedere fotoshoot te zijn overgemaakt. Met uitzondering van een geboorte fotoshoot, hiervan dient 25% vooraf te worden voldaan. De (digitale) foto’s worden na het ontvangen van het gefactureerde bedrag verzonden via WeTransfer en/of overhandigd op een USB stick
Auteursrecht: Het auteursrecht van de foto’s blijft ten alle tijden bij de fotograaf. Foto’s zijn ook zonder auteursrechten aan te schaffen.  De prijs van rechtenvrije foto’s zijn in overleg aan te schaffen.

FotografieBij aanschaf van de digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik.

Zonder toestemming mogen de foto’s die in opdracht zijn gemaakt, niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Denk hierbij aan het maken van bijvoorbeeld ansichtkaarten, kalenders etc. waar een winstoogmerk centraal staat.  Foto’s die in opdracht door ons zijn gemaakt kunnen ter promotie van uw bedrijf op social media, in kranten en magazines worden gebruikt. U kunt onze naam erbij vermelden, maar dat bent u niet verplicht.

Foto’s: De fotograaf zal een selectie van de gemaakte foto’s maken en die conform volgens de afgesproken aantal foto’s digitaal aanleveren in de maximale beschikbare resolutie.

Privacyrecht: Wanneer de cliënt geen of wel bezwaar maakt, dat de gemaakte foto’s gebruikt worden op de website, social media (Facebook, twitter etc. ) van Bergsma Lifestyle Fotografie, dan dient de cliënt dit vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf. Iedere cliënt ontvangt een privacy verklaring ter invulling en ondertekening. 

Opslag en bewaren bestanden: Ons advies is om de digitale fotobestanden na het downloaden ook op te slaan op een externe schijf en/of USB stick. Digitale bestanden die ter promotie van Bergsma Lifestyle Fotografie worden gebruikt, worden minimaal 5 jaar bewaart op een externe schijf. Digitale bestanden die niet ter promotie van Bergsma Lifestyle Fotografie worden gebruikt, worden minimaal 2 maanden bewaart op een externe schijf. 

FOTOGRAFIE PRODUCTEN:

Fotoproducten zoals afdrukken, canvassen, fotoboekjes, cadeaubonnen, enz. worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling.

Wanneer fotoafdrukken, canvassen e.d. beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen twee dagen kenbaar te maken aan de fotograaf.

De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. De leveranciers van fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden.

De fotograaf is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm, waardoor de klant op zijn/haar beeldscherm de kleur en of helderheid van de foto’s anders kan ervaren. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

CADEAUBONNEN:

Een cadeaubon van Bergsma Lifestyle Fotografie is te gebruiken voor iedere fotoshoot (particulier/zakelijk). De bon is op naam gesteld en daardoor niet overdraagbaar.  De bon is één jaar na afgifte geldig en zal hierna in principe komen te vervallen.  Indien de gebruiker de cadeaubon laat expireren of geen gebruik wenst te maken van een fotografie product,  dan is de fotograaf niet verplicht het reeds betaalde bedrag te retourneren. 

VERLIES EN DIEFSTAL 

Bergsma Lifestyle Fotografie is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen. Deze aansprakelijkheid is ook niet aanwezig voor schade aan uzelf of goederen.

 

Gegevens van Bergsma lifestyle Fotografie:

Woonplaats: Steenwijk

KVK nr: 68280858

BTW nr: NL001722057B26:

Rekening nummer: NL80ABNA0210198605 t.n.v. Bergsma Lifestyle Fotografie

@2024 Bergsma Lifestyle Fotografie

PRIVACY VERKLARING BERGSMA LIFESTYLE FOTOGRAFIE

Bergsma Lifestyle Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING BERGSMA LIFESTYLE FOTOGRAFIE Bergsma Lifestyle Fotografie te Steenwijk:

  • Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bergsma Lifestyle Fotografie

www.bergsma-lifestyle.nl

Telefoon: 06-48582728

Coby Bergsma-Hagebeek is de Functionaris Gegevensbescherming van Bergsma Lifestyle Fotografie.
Zij is te bereiken via info@bergsma-lifestyle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bergsma Lifestyle Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bergsma Lifestyle Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Ras omdat we foto’s opslaan van onze photoshoots, bruiloften etc.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bergsma-lifestyle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bergsma Lifestyle Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Bergsma Lifestyle Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor
   onze belastingaangifte.       

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bergsma Lifestyle Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: belastingdienst
Personalia > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: belastingdienst en promotie doeleinden Bergsma-Lifestyle
Adres > Bewaartermijn  7 jaar> Reden: belastingdienst en promotiedoeleinden Bergsma-Lifestyle

Delen van persoonsgegevens met derden

Bergsma Lifestyle Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bergsma Lifestyle Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bergsma Lifestyle Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bergsma Lifestyle Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bergsma-lifestyle.nl

Bergsma Lifestyle Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bergsma Lifestyle Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via  info@bergsma-lifestyle.nl

@2024 Bergsma Lifestyle Fotografie